Skip links

התרשמתי במיוחד מהעבודה מול מר יצחק חזות. התרשמתי כי יצחק הוא מהיר מחשבה ותפיסה, כמו גם שליטה מלאה בשאלות של שיווק אינטרנטי. יצחק השכיל לתרגם את צרכי הספציפיים לקמפיין שיווקי מצליח, תוך שהוא משלב בצורה טובה בין רצונותיי אני לבין הבנה של דרישות המדיה והקמפיין. עבודתו היתה תמיד, ועודנה, עבור הצלחת הקמפיין.

קבלו הצעת מחיר לפיתרון המושלם עבורך

לחץ כאן ליעוץ מקצועי